XOVTOOJCUAXASNEU

                                 XOVTOOJCUAXASNEU.YOLASITE.COM

                                     HAIS DAB NEEG  425-407-7896

                                     HAIS KWV TXHIAJ  425-407-7898

                                mloog dabneeg neej neeg 12am txog rau

                                12pm 712-432-3420         

Nco Xam Neua.mp3

1. Txwv tsis pub tuaj sib cav sib ceg.

2. Txwv tsis pub muab lwm lub xov tooj cua
     tuaj mus tshaj tawm.

3. Txwv tsis pub hais txog ntawm poj niam thiab
     txiv neej qhov chaw xis.

4. Txwv tsis pub thuam hmoob dawb thiab hmoob lees.

5. Txwv tsis pub cov muaj txij muaj nkawm tuaj mus
     sib xaiv. Yog leej twg yuam cai, peb yuav tsis nrog
     nej lav. Peb tsuas pub cov tsis muaj txij muaj nkawm tuaj
     mus sib xaiv xwb.

6. Txwv tsis pub cov sab  nruav tuaj mus cem peb cov DJ
     los yog tuaj cem hais lus tsis zoo nkauj rau lawv.

7. Yog leej twg muaj lag luam tuaj tshaj dawb xwb.
    Peb tsuas muab tau li 10 nas this rau nej xwb.


7PM txog rau 9pm yog lub caij xaiv txij  xaiv nkawm.

9PM txog rau 10pm yog lub caij hais xov xwm.

10PM txog rau 7am yog caij hais dab neeg  neej neeg sab
            sij huam.

7AM txog rau 7pm muab ntsiab lus tham txog kab
          tshoob kev kos.
Vam thiab cia siab hais tias nej cov niam thiab cov txiv
kwv tij neej tsa sawv daws yuav nyiam raws li peb muaj tseg
 nyob rau hauv no thiab. Yam twg yog nej tsis nyiam los tsis
txhob ua siab deb. Hu rau kuv uas yog kabnoog vaj, kuv yuav
zoo siab ua tau li nej lub siab nyiam thiab xav tau. Kuv tus xov
xov yooj yog 715-212-8104 los yog 612-558-2511.

Thaum kawg no, kuv thov ua tsaug rau nej tas nhro sawv daws
ua muaj lub siab dawb tuaj mus pab txhawb nqa kuv lub xov tooj
cua xas neu no thiab. Thov kom peb ib tsoom hmoob sawv daws
sib sib hlub thiab sib pab es thiaj li yuav yog qhov zoo rau peb txhua
tus os mog.
Peb txiv vaj pao uas yog tus muaj lub siab hlub, siab dawb hlub peb ib tsoom hmoob tshaj plaws nyob rau lub ntiaj teb no.Txawm hais tias hnub no nws tsis nrog peb nyob lawm los, Peb yuav nco ntsoov nws txoj kev hlub mus tsis ploj tsis kawg. Thov kom lwm tiam nws rov yug los ua peb ib leej txiv zoo dua.

  Ua tsaug rau ib tsoom niam tsoob txiv nrog rau cov phooj ywg nej sawv daws uas nej tseem tuaj muab nej lub sij hawm tuaj mus pab txhawb nqa xov tooj cua xas neu thiab. Tsis muaj ib yam dabtsi uas yuav los mus npav tau nej tej txiaj tsim li os mog.

 Tsuas muaj lo lus thaum kawg no, Thov kom peb haiv neeg hmoob tsuas muaj sib sib hlub thiab sib pab cev tes los mus sib txhawb es peb thiaj li yuav nrog luag lwm haiv neeg muaj teb muaj chaw. Luag lwm hais neeg thiaj li saib taus peb ib tsoom hmoob saws daws. Peb tsuas yug los ua ib tiam neej xwb. Thov kom peb sib sib hlub tiag tiag mus tsis tas tsis kawg os kuv cov mi hmoob.

                                      Kab noog vaj (owner)

                                                kab noog vaj

                                                kab noog vaj

                                           kab noog vaj

                                              Paj xyooj (owner)
                                 muaj hmoov, kab noog tus me tub
                                 Zeej xeeb thoj, uas yog tus ua ib
                                 tus director thiab muab xov xwm
                                 rau thaum yav hmo ntuj. nws thiab
                                 nws poj niam nrog tus ob tus baby
                                
                                Zeej xeeb thoj thiab nws tus poj niam
                                  ntxooj ntxawg thiab niam ntxooj
                                                          (DJ)
                                                Niam ntxooj ntxawg lee
                                                                (DJ)
                                        Xeng vaj thiab niam xeng
                                                           (DJ)
                               Hli nra hawj thiab nws tus hlub. ( DJ)
                               Hli nra hawj nrog rau nws tsev neeg
                               Hli nra hawj thiab nws tus hlub
                            Nkauj hmoob dai siab vaj (DJ)
                                            Peb ib leej txiv zoo
                                             Serena vaj (security)
                                                           Hnub Yaj
                                                      Shore Nag
                                                          Duab Ci (DJ)
                                             Kabntsais thoj (DJ)
                                           kablia lee security and DJ)
                                              maiv vaj (DJ)
Make a Free Website with Yola.